Święto Szkoły

Piękne słońce towarzyszyło uczniom kl. I-III podczas zabaw na boisku szkolnym w dniu Święta Szkoły. Zabawy dla dzieci przygotowali pod czujnym okiem pani Moniki Durki harcerze Szczepu Harcerskiego „Arsenał”, który działa przy naszej szkole.

Na 12 stacjach czekały na dzieci zadania i wyzwania między innymi nauka wiązania węzłów, trening musztry, przygotowanie i pokonanie toru przeszkód.

Najwięcej śmiechu i radosnych okrzyków słychać było ze stacji z chustą animacyjną Klanzy i ze stacji z zabawami ruchowymi ze śpiewem.

Nasi mali uczniowie wykazali się dużą wiedzą na stacji dotyczącej udzielania pierwszej pomocy. Nie obce im były harcerskie szyfry, które dotyczyły, jak się okazało, naszego patrona szkoły profesora Aleksandra Kamińskiego.

Reklamy