Erasmus +

W tym roku szkolnym, szkoła nasza zadebiutowała w międzynarodowym programie  Erasmus. Tematem przedsięwzięcia jest cyberbulling. Szkoły z Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Irlandii i nasza będą omawiać ten problem z uczniami i tworzyć projekty.

W dniach 18 i 19 października gościliśmy w naszym mieście nauczycieli szkół partnerskich.

Oto oni i ich szkoły:

  1. IIS Mengaroni (Alberto Sacco, Roberta Marica Cappelletti. Cristina Pagnoni)
  2. IIS Polo 3 ( Benedetta Tallevi, Nicoletta Spendolini)
  3. IC Gaudiano (Alessandra Spadoni, Elena Damiani)
  4. IC Mercantini (Alessandra Imbastari, Rita Bucchi)
  5. meta srl (Marica Sabbatini)
  6. A. Pedro Almodovar (Justina Ortiz Barba, Vicente Ruiz Perez)
  7. ULS (Alan Bruce, Imelda Graham)
  8. Liceul Tehnologic Retezat Uricani (Ilie Nelu Cioata, Cornel Baroi)
  9. Szkola Podstawowa nr. 137 (Emilia Jurkiewicz-Majek, Ewa Morzyszek-Banaszczyk – the headmistress)

 

Pierwszy dzień rozpoczął się od konferencji w hotelu Iris, na której Marica Sabbatini zapoznała zgromadzonych z celami projektu, zadaniami i spodziewanymi efektami jak również prawnymi i finansowymi zagadnieniami tego przedsięwzięcia. Każda szkoła przedstawiła swoją prezentację dotyczącą profilu szkoły, osiągnięć uczniów, metod i technik nauczania. Pani dyrektor Ewa Morzyszek-Banaszczyk powiedziała kilka słów o naszej placówce , jej uczniach i nauczycielach. Po południu goście mieli okazje zwiedzić Łódź z przewodnikiem, a wieczorem odbyła się wspólna kolacja w Bawełnie. Cały dzień wypełniony był miłymi rozmowami, wymianą doświadczeń i była to okazja do wielu wspólnych zdjęć.

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się od ponownego  spotkania w sali konferencyjnej, podczas którego koordynatorka Marica Sabbatini przedstawiła zgromadzonym sprawy związane z budżetem, rozpowszechnianiem idei programu Erasmus, analizą szkolnych potrzeb i szkoleniem uczestników projektu.

Najbardziej ekscytująca była jednak wizyta gości w naszej szkole, która była specjalnie przygotowana na przybycie tych przemiłych osób. Była okazja do wspólnego obiadu na naszej szkolnej stołówce a następnie do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez naszych siódmoklasistów.

Uczniowie rewelacyjnie poradzili sobie ze stroną językową i udało im się pokonać tremę. Takie wydarzenie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania naszej placówki i sukcesów całej społeczności szkolnej. Wycieczka po szkole pozwoliła pokazać ją z najlepszej strony. Goście byli zachwyceni wyposażeniem pracowni, terenem zielonym, ale przede wszystkim kulturą i serdecznością uczniów. Ta ostatnia była szczególnie widoczna podczas poczęstunku. Kilkadziesiąt dzieci przygotowało ciasta i ciasteczka oraz przepisy w języku angielskim. Goście byli pełni podziwu dla ich zaangażowania , liczba słodkości przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego wszyscy nauczyciele z różnych krajów otrzymali paczki z wypiekami na wynos.

Przed nami jeszcze mnóstwo pracy, ale przedsięwzięcie zapowiada się bardzo ciekawie i mamy nadzieję, że zainteresuje uczniów naszej szkoły.