Zestaw podręczników do nauczania religii w roku szkolnym 2018/2019

I etap edukacji

Klasa I – AZ-11-01/10-PO-1/11 – Podręcznik – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak + karty pracy, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa II – AZ-12-01/10-PO-1/12 – Podręcznik –   Kochamy Pana Jezusa, red. ks. prof. J. Szpet,                             D. Jackowiak + karty pracy, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa III – AZ-13-01/10-PO-1/13 – Podręcznik –  Przyjmujemy Pana Jezusa,  red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak + karty pracy, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

II etap edukacji

Klasa IV – AZ-21-01/10-PO-1/11 –  Podręcznik – Jestem chrześcijaninem, red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa V – AZ-22-01/10-PO-1/12 –  Podręcznik – Wierzę w Boga,  red. ks. prof. J. Szpet,                             D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa VI – AZ-23-01/10-PO-2/13,-  Podręcznik – Wierzę w Kościół,  red. ks. prof. J. Szpet,                        D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa VII – AZ-31-01/10-PO-1/11 –  Podręcznik – Spotkanie ze Słowem, red. Ks. Jan Szpet,                                    Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań (to jest podręcznik do kl. I gimnazjum)

Klasa VIII – AZ-32-01/10-PO-1/12  – Podręcznik –  Aby nie ustać w drodze, red. ks. prof. J. Szpet,                           D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań (to jest podręcznik do kl. II gimnazjum)