ZARZĄDZENIE Nr 373/VIII/19 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramow czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do kIas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2019/2020.

czytaj więcej>>VIII_373

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmian-w-granicach-obwodow-publicznych-szkol-podstawowych-na-obszarze-miasta-lodzi-id25718/historia/99129/