Konkurs matematyczny dla uczniów klas pierwszych

8 lutego 2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny dla uczniów klas pierwszych pt. „Liczbowa Gąsienica” Wzięło w nim udział 18 osób.

Organizatorki przygotowały 9 zadań konkursowych.

Z ewaluacji wynika, że konkurs dla 12 uczestników okazał się łatwy. Trudny był dla  3 osób.

I miejsce zajął Mateusz  kl. Ic

II miejsce zajął  Kamil kl. Ia

III miejsce zajął  Stanisław kl. Id

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, które ufundowała Pani Dyrektor.

Pozostali uczestnicy otrzymali Podziękowania. Dla wszystkich Rada Rodziców zakupiła „słodkie nagrody”.

15 osób  chce uczestniczyć ponownie   w konkursie matematycznym. Nagrody bardzo się podobały Pierwszakom.

Organizatorki – Natalia i Weronika z kl. VII b – serdecznie dziękują: Pani Dyrektor, Wychowawcom i Radzie Rodziców za umożliwienie zorganizowania konkursu. Szczególne podziękowania przekazują Pani Edycie Przybył , która sprawowała opiekę nad uczniami kl. I a, b, d podczas konkursu.