Projekt – „Europa w Naszej Szkole”

W ramach projektu „Europa w Naszej Szkole” uczniowie wzięli udział w VIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.