Woda

Realizując projekt między-przedmiotowy: „Woda źródłem życia”, uczniowie klas III i IV przeprowadzili doświadczenia i obserwacje, wykonali makiety obiegu wody w przyrodzie oraz plakaty obrazujące stan czystości naszych zbiorników wodnych.

Segregowanie odpadów i recykling

W projekcie brali również udział uczniowie klas I i II. Poszukiwali odpowiedzi na pytania: Skąd bierze się woda w kranie? Jakie zwierzęta i rośliny spotkamy w rzekach i jeziorach? Ile człowiek zużywa wody w ciągu dnia? Jak postąpić z odpadami? Czy warto je segregować?

W dniu 20 marca z okazji Dnia Wody uczniowie klas V i VI wybrali się na zajęcia terenowe w celu określenia stanu czystości wody w Stawie Bielice, położonym na terenie Lasu Lublinek.
Uczniowie określali barwę, zapach, twardość oraz badali pH wody. Prowadzili obserwację roślin i zwierząt żyjących w zbiorniku wodnym i okolicy.
Z wyprawy sporządzili dokumentację zdjęciową oraz wykonali prezentacje multimedialne:

Woda Źródłem Życia 1

Woda Źródłem Życia 2

Bielice 1

Woda źródłem życia 3

Bielice 2