Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, Pracownicy

W IV 2014 r.,  przeprowadzono w naszej szkole całościową ewaluację zewnętrzną prowadzoną przez wizytatorów Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Osiągnęliśmy satysfakcjonujące nas wyniki na poziomie wysokim i bardzo wysokim. Jest to ocena, która dodaje energii ale również jest wyzwaniem do dalszego doskonalenia naszej pracy i nauki. Szczegółowy raport znajduje się na stronie SEO  pod adresem http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000332175147.pdf

Rada Pedagogiczna szczegółowo zapoznała się z wynikami w dniu 9 czerwca 2014 r. oraz ustaliła wnioski do dalszej pracy. Mając na względzie szeroko pojętą współpracę zachęcam Wszystkich  Państwa i uczniów do zapoznania się z jego treścią. Oczekujemy sugestii i pomysłów oraz wszelkich inicjatyw służących doskonaleniu komunikacji, współpracy  i współdziałania na rzecz najwyższych wyników i efektów edukacyjnych uczniów naszej szkoły.

Z poważaniem Ewa Morzyszek – Banaszczyk