ZAGŁOSUJ – Budżet Obywatelski 2018

https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/

P0066KR – Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy SP 137.
Projekt jest pomysłem Samorządu Uczniowskiego SP 137.
W ramach zadania rozbudowana zostanie część rekreacyjno-sportowa szkoły. Zamontowanych zostanie 5 urządzeń w siłowni plenerowej. Zbudowany zostanie tor sprawnościowy dla dzieci z 9 elementami małej architektury oraz altanka do prowadzenia zajęć plenerowych.

P0067KR – Multimedialna szkoła (Modernizacja sal multimedialnych w SP 137).
W ramach zadania zmodernizowana zostanie sala komputerowa z 26 stanowiskami komputerowymi, sala multimedialna w czytelni z 8 stanowiskami komputerowymi oraz kącik multimedialny dla uczniów z 4 stanowiskami komputerowymi. Zakupiony zostanie również zestaw interaktywny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. W ramach modernizacji wyremontowane zostaną również 2 sale multimedialne wraz z zapleczem. Wymienione zostaną wykładziny podłogowe, pomalowane ściany i sufity, zmodernizowane zostaną instalacje elektryczne i internetowe oraz wymienione zostaną meble. Ponadto zakupiony zostanie komputer do pokoju nauczycielskiego.

P0068KR – Modernizacja szatni szkolnych.
W ramach zadania wyremontowane zostaną 4 pomieszczenia w szatniach szkolnych. W dwóch pomieszczeniach zamontowane zostaną wieszaki (po 6 wieszaków stojących i 4 wieszaki montowane do ściany), natomiast dwa pozostałe przebudowane zostaną na przebieralnie. Pomieszczenia zostaną pomalowane, wymienione zostanie oświetlenie, a na podłogach położona zostanie glazura.