DZIEŃ ZWIERZĄT

Dnia 4 X 2019r. uczniowie klas 1a, 1b, 1c uczestniczyli w grze terenowej pt. „Zwierzęta wokół nas”. Gra miała na celu poszerzenie wiedzy uczniów nt. owadów, ptaków i ssaków występujących w Polsce, roli tych zwierząt w przyrodzie i w życiu człowieka oraz sposobach ich ochrony. Czytaj dalej