„Nauczanie dedykowane zapobieganiu cyberprzemocy w szkołach” Projekt realizowany w ramach Erasmus+ Akcji 2. Partnerstwa strategiczne – Współpraca instytucji działających w obszarze edukacji/Współpraca między regionami (KA201)

Szkoła Podstawowa nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego

w Łodzi, Florecistów 3b

Tytuł: „Nauczanie dedykowane zapobieganiu cyberprzemocy w szkołach”

Projekt realizowany w ramach Erasmus+ Akcji 2. Partnerstwa strategiczne – Współpraca instytucji działających w obszarze edukacji/Współpraca między regionami (KA201)

Czas realizacji: IX 2017 – III2020  (31 miesięcy)

Ideą projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami i instytucjami partnerskimi oraz popularyzacja  rezultatów oraz ich dalsze wykorzystywanie w praktyce szkolnej. Czytaj dalej

W tym roku już po raz piąty Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała akcję bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prowadzonej przez jak największą liczbę osób. W dniu „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” – 16 października – chcieliśmy pokazać całej Europie, że polskie dzieci już w szkołach podstawowych uczą się podstawowych czynności ratujących życie! Czytaj dalej

Erasmus +

W tym roku szkolnym, szkoła nasza zadebiutowała w międzynarodowym programie  Erasmus. Tematem przedsięwzięcia jest cyberbulling. Szkoły z Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Irlandii i nasza będą omawiać ten problem z uczniami i tworzyć projekty.

W dniach 18 i 19 października gościliśmy w naszym mieście nauczycieli szkół partnerskich. Czytaj dalej